Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Yêu cầu về giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu vào Úc

Sở Công Thương xin chuyển tiếp thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Úc về việc Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp Úc có thông báo số 02-2023 về yêu cầu của giấy chứng nhập kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác đến Qúy Doanh nghiệp trong tỉnh biết. cụ thể:

Ngày 05/01/2023, Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp Úc có thông báo số 02-2023 về yêu cầu của giấy chứng nhập kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác. Theo đó, kể từ ngày 01/5/2023, trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu vào Úc phải đề rõ ngày tháng, được ký và đóng dấu phù hợp với Tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật số 12 (ISPM 12). Từ ngày 01/5/2023 Chính phủ Úc sẽ không chấp nhận giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu chỉ hiển thị mã QR mà không có chữ ký, ngày tháng và đóng dấu. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phù hợp phải là:

  • Chứng nhận điện tử (ePhyto/eCert) đối với quốc gia là nước xuất khẩu đã có thỏa thuận, trao đổi kỹ thuật số an ninh liên chính phủ (hiện nay chỉ có New Zealand đáp ứng điều kiện này)
  • Bản gốc giấy chứng nhận được cơ quan chức năng của nước xuất khẩu cấp đã có đủ ngày tháng, ký tên và đóng dấu (ở Việt Nam là Cục bảo vệ Thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
  • Bản sao của bản gốc hoặc bản in của bản điện tử đã có ngày tháng, đóng dấu và ký xác nhận.

Trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, “dấu” nghĩa là ở dạng dấu mực hoặc biểu tượng (logo) đã được nước xuất khẩu thông qua cho phép sử dụng và được thông báo cho cơ quan chức năng của Úc (qua email: ippc.contactpoint@agriculture.gov.au)

“Chữ ký” có thể ở dạng chữ ký viết tay trực tiếp vào giấy chứng nhận hoặc hình ảnh in của chữ ký được chèn vào giấy chứng nhận. Tên in sẽ không được chấp nhận.

Nếu cần thêm bất kỳ thông tin nào, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Nhập khẩu An toàn sinh học qua:

  • Email: import@agriculture.gov.au
  • Điện thoại (trong nước Úc): 1800 900 900
  • Điện thoại (ngoài nước Úc): +61 3 8318 6700

Tham khảo thêm thông tin tại: https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2023/02-2023

Mỹ Huê - Nguồn Thương vụ Việt Nam tại Úc