Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
An Giang Chủ Động Ứng Phó Thiên Tai

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 755/UBND-KTN ngày 26/6/2023 chỉ đạo một số nội dung chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả đối với các loại hình thiên tai trong năm 2023.

Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 14 vụ mưa, dông lốc, sét làm 01 người chết do bị sét đánh; 146 căn nhà bị sập và tốc mái; 54,32 ha lúa hoa màu bị đổ ngã. Đồng thời cũng đã xảy ra 44 điểm sạt lở, sụt lún, răn nứt đất bờ sông, kênh, rạch với chiều dài 2.188 m, ảnh hưởng đến 79 căn nhà cần di dời khẩn cấp và nhiều công trình vật kiến trúc khác. So với cùng kỳ năm 2022, tăng gấp 3 lần.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có văn bản chỉ đạo các giải pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả đối với các loại hình thiên tai theo phương châm 04 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và 03 sẵn sàng (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả). Cụ thể yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra. Hỗ trợ công tác ứng phó khi có đề nghị của các địa phương lân cận. Báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên. Đồng thời, được quyền huy động các nguồn lực sau để ứng phó thiên tai như: Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã (dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện), vật tư dự trữ do Nhân dân chuẩn bị, vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp xã và tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp huyện) hỗ trợ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy và huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó thiên tai trong trường hợp thiên tai xảy ra trong phạm vi từ hai xã trở lên hoặc khi nhận được yêu cầu trợ giúp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Chịu trách nhiệm thực hiện chỉ huy, chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp trên./.

Thành Danh – Phòng Quản lý Năng lượng