Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Công Nhận Phân Hạng Chợ Truyền Thống Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

Chợ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của nhiều người, được hình thành do yêu cầu của sản xuất, đời sống xã hội và hoạt động thường xuyên theo chu kỳ nhất định.

Và thực tế cho thấy mạng lưới chợ vẫn là kênh phân phối hàng hóa chủ yếu của người sản xuất và người tiêu dùng, nó luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương trên nhiều phương diện.

Có thể nói tại thời điểm này và trong nhiều năm nữa những mô hình thương mại hiện đại như: siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm tiện ích, thương mại điện tử... chưa thể thay thế được chợ truyền thống. Trên cơ sở đề xuất phân hạng chợ của các địa phương và theo tiêu chuẩn quy định hiện hành, Sở Công Thương An Giang đã công nhận phân hạng 186 chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, trong đó: 10 chợ hạng 2, 176 chợ hạng 3, làm cơ sở để địa phương tổ chức thực hiện theo phân cấp quản lý được quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và khoản 12 Điều 1 Nghị định số 114/2009/NĐ-CP.

Chi tiết danh sách chợ phân hạng xem tại đây:

Mỹ Huê - Phòng QLTM